Η συχνότερη οδοντογενής λοίμωξη είναι το απόστημα, που προκαλείται από ένα ή περισσότερα νεκρωμένα δόντια. Πρόκειται για έντονο πρήξιμο, που πονάει. Συνοδεύεται από ερυθρότητα της περιοχής και ορισμένες φορές από πυρετό και κακουχία. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, και όταν αντιμετωπίζεται άμεσα, ένα απόστημα υποχωρεί με την συνταγογράφηση του κατάλληλου αντιβιοτικού και θεραπεία του υπεύθυνου δοντιού. Ανάλογα με την έκταση του προβλήματος και την ένταση των συμπτωμάτων, θα αξιολογηθεί εάν χρειάζεται παροχέτευση του αποστήματος και πιθανώς αφαίρεση του υπεύθυνου δοντιού, εφόσον αυτό δεν μπορεί να θεραπευτεί.