• ΑΚΡΟΡΡΙΖΕΚΤΟΜΗ
  • ΒΙΟΨΙΑ
  • ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΛΟΗΘΩΝ ΟΓΚΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
  • ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΕΓΚΛΕΙΣΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ ΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ
  • ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΡΙΖΩΝ
  • ΕΚΤΟΜΗ ΧΑΛΙΝΟΥ ΑΝΩ ΧΕΙΛΟΥΣ