Έλκος στόματος από αυτοτραυματισμό σε παιδιά: Αναφορά περιπτώσεων

Γ Nταγιάντης, Δ Παπαβασιλείου, Α Βλαχάκη, Ι Παπαδιόχος, Ν Νικητάκης, Ν Θεολόγη-Λυγιδάκη. Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Τόμος 21, Τεύχος 1, Απρίλιος 2020, 33-42. Τα μονήρη έλκη του βλεννογόνου…

Τα Κορτικοστεροειδή στη χειρουργική του εγκλείστου τρίτου γομφίου

Βλαχάκη, Δ. Παπαβασιλείου, Φ. Μπουντανιώτης, Δ. Καλύβας. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος 2017, 71 (2): 358-368. Η χειρουργική εξαγωγή εγκλείστων τρίτων γομφίων αποτελεί μια συχνή επέμβαση στην Οδοντιατρική και συνοδεύεται από ένα σύνολο…

Ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές ανύψωσης ιγμορείου

Δ. Καλύβας, Δ. Παπαβασιλείου, Π. Φωκά. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος 2016, 70 (1): 118-129. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή τοποθέτηση εμφυτευμάτων είναι η ποσοτική και ποιοτική επάρκεια του οστού. Η ύπαρξη του…