Τα Κορτικοστεροειδή στη χειρουργική του εγκλείστου τρίτου γομφίου

  1. Βλαχάκη, Δ. Παπαβασιλείου, Φ. Μπουντανιώτης, Δ. Καλύβας. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος 2017, 71 (2): 358-368.

Η χειρουργική εξαγωγή εγκλείστων τρίτων γομφίων αποτελεί μια συχνή επέμβαση στην Οδοντιατρική και συνοδεύεται από ένα σύνολο μετεγχειρητικών εκδηλώσεων, όπως οίδημα, πόνο και τρισμό, που είναι αποτέλεσμα της φυσιολογικής φλεγμονώδους αντίδρασης του οργανισμού μετά από οποιαδήποτε χειρουργική πράξη. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τη βαρύτητα των μετεγχειρητικών εκδηλώσεων όπως η έκταση του χειρουργικού τραύματος, η διάρκεια της επέμβασης, η εμπειρία του χειρουργού αλλά και η χορήγηση φαρμάκων προεγχειρητικά και μετεγχειρητικά. Με σκοπό την πρόληψη της εκδήλωσης έντονης φλεγμονώδους αντίδρασης μετά την αφαίρεση εγκλείστων τρίτων γομφίων έχει προταθεί η χρήση κορτικοστεροειδών φαρμάκων σε διάφορα δοσολογικά σχήματα και οδούς, τα οποία είναι τα συχνότερα χρησιμοποιούμενα φάρμακα για αυτό το σκοπό. Ο μηχανισμός δράσης των κορτικοστεροειδών στηρίζεται στην ικανότητά τους να αναστέλλουν τη σύνθεση και απελευθέρωση μεσολαβητών φλεγμονής στην περιοχή του χειρουργικού τραύματος, μειώνοντας έτσι και την εξαγγείωση υγρών και συνεπώς το οίδημα το οποίο προκαλείται. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας ώστε να συζητηθούν οι φαρμακολογικές δράσεις των κορτικοστεροειδών, να αναλυθεί η λογική πίσω από τη χρήση τους και να εξαχθούν σαφή συμπεράσματα αναφορικά με την αναγκαιότητα χορήγησής τους. Επίσης, στην ανασκόπηση αυτή παρουσιάζονται εκτενώς τα τρέχοντα δεδομένα αναφορικά με τις οδούς χορήγησης και την αποτελεσματικότητά τους, όπως αυτά έχουν μελετηθεί από πολλούς ερευνητές. Συμπερασματικά, παρ’ όλο που η χορήγηση στεροειδών φαίνεται να μειώνει τη σοβαρότητα των μετεγχειρητικών εκδηλώσεων, θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στις περιπτώσεις μέσης και μεγάλης βαρύτητας επεμβάσεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις η άνεση του ασθενούς και η ανακούφισή του από τα μετεγχειρητικά επακόλουθα υπερνικά τις πιθανές και σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες των κορτικοστεροειδών. Μέχρι τώρα δεν υπάρχει ομοφωνία απόψεων ως προς τον τύπο, τη δοσολογία, την οδό και το χρόνο χορήγησης για τα κορτικοστεροειδή, ενώ η επίδραση διαφόρων τύπων κορτικοστεροειδών φαρμάκων στη χειρουργική του τρίτου γομφίου δεν έχει πλήρως αποσαφηνιστεί, οπότε χρειάζονται περισσότερες μελέτες προς αυτή την κατεύθυνση.

 

(https://www.proodoseoe.gr/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=66:ta-kortikosteroeidi-sti-xeirourgiki-tou-egkleistou-tritou-gomfiou-a-vlaxaki-d-papavasileiou-f-bountaniotis-d-kalyvas-corticosteroids-in-third-molar-surgery-a-vlachaki-d-papavasileiou-f-bountaniotis-d-kalyvas&id=59:ta-kortikosteroeidi-sti-xeirourgiki-tou-egkleistou-tritou-gomfiou-a-vlaxaki-d-papavasileiou-f-bountaniotis-d-kalyvas-corticosteroids-in-third-molar-surgery-a-vlachaki-d-papavasileiou-f-bountaniotis-d-kalyvas&Itemid=390&lang=el )