Έλκος στόματος από αυτοτραυματισμό σε παιδιά: Αναφορά περιπτώσεων

Γ Nταγιάντης, Δ Παπαβασιλείου, Α Βλαχάκη, Ι Παπαδιόχος, Ν Νικητάκης, Ν Θεολόγη-Λυγιδάκη. Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Τόμος 21, Τεύχος 1, Απρίλιος 2020, 33-42.

Τα μονήρη έλκη του βλεννογόνου του στόματος συνήθως είναι τραυματικής αιτιολογίας, αλλά μπορεί και να υποκρύπτουν συστηματικό νόσημα ή κακοήθεια. Όταν ένα χρόνιο έλκος ιστολογικά αποδεικνύεται τραυματικό, τότε διερευνάται και η πιθανότητα του αυτοτραυματισμού. Η τελική διάγνωση τίθεται βάσει ιστορικού τραυματισμού και με βιοψία της βλάβης. Στις περιπτώσεις αυτές, η ιστοπαθολογική εξέταση καταδεικνύει την χρόνια τραυματική εξέλκωση του βλεννογόνου με συνυπάρχουσα ηωσινοφιλία. Παρουσίαση Περιπτώσεων: Δύο παιδιά, αγόρι 12 ετών και κορίτσι 10 ετών, παρουσίασαν παρειακό απόστημα που συνοδευόταν από ευμέγεθες έλκος στην παρειά που δεν υποχωρούσε. Διαπιστώθηκε επαναλαμβανόμενη δήξη στην μία περίπτωση και αυτοτραυματισμός με το νύχι στην δεύτερη. Η τρίτη περίπτωση, αφορούσε βρέφος 10 μηνών με ελκωτική βλάβη στην κοιλιακή επιφάνεια της γλώσσας. Παρουσιάζεται η διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των τριών ασθενών.

Συμπεράσματα: Η εμφάνιση τραυματικών βλαβών στα παιδιά ως αποτέλεσμα αυτοτραυματισμού δεν είναι συχνή.

Χρειάζεται τεκμηρίωση και ευαισθητοποίηση του κλινικού ιατρού για αναγνώριση τυχόν ψυχογενούς διαταραχής, καθώς και ήπια διαχείριση στην συνέχεια.

(https://www.haomsjournal.org/uploads/1/3/6/4/136437227/haoms_2020_v21_n1_article4.pdf )